O nás

Advokátní kancelář Petržílek s.r.o.

se na poli poskytování právních služeb pohybuje od roku 2010. Posléze v roce 2014 změnila právní formu na společnost s ručením omezeným, a to z důvodu umožnění vyšší úrovně ochrany svých Klientů pomocí pojistných smluv. Jedná se o moderní, profesionální advokátní kancelář s odborným kolektivem nabízející komplexní služby v širokém spektru právní problematiky.

Je samozřejmosti, že Advokátní kancelář Petržílek usiluje o největší spokojenost svých Klientů, čehož dociluje za pomoci kvalitního, odborného týmu s vysokou flexibilitou a pracovním nasazením, individuálního a pozitivního přístupu ke klientům a v neposlední řadě i vysokou kvalitou a odborností poskytovaných služeb.

Dále je také samozřejmostí, že v odpovědi na neustálý vývoj a změnu účinných právních předpisů je pro Advokátní kancelář Petržílek s. r. o., hned po spokojených a stálých Klientech, prioritou neustálé zdokonalování a prohlubování znalosti celého týmu, proto není problémem rychlá reakce na změny v rámci právního řádu.

Proč si tedy vybrat Advokátní kancelář Petržílek:

  • nabízí komplexní právní služby v různých odvětvích práva,
  • poskytuje profesionální přístup ke klientům, který je však zároveň lidský, individuální a přátelský,
  • vždy se snaží o řešení, které odpovídá přáním klienta v co největším rozsahu a zároveň je správné z podhledu právních předpisů,
  • pomocí spolupráce s různými subjekty umožňuje zajištění i dalších záležitostí v daném případě,
  • profesionální etika, diskrétnost a respekt nejen ke klientům nejsou pro Advokátní kancelář Petržílek s. r. o. pouze prázdnými výrazy.

Advokátní kancelář Petržílek s.r.o. spolupracuje:

v oblasti poskytování notářských služeb (například zakládání obchodních korporací, valné hromady obchodních korporací, dohody o změnách společenských smluv, notářské zápisy s doložkou přímé vykonatelnosti, notářské zápisy o závěti apod.)

Notář Mgr. Erik Mrzena | webové stránky

v oblasti poskytování služeb soudního exekutora (například vymáhání pohledávek cestou soudní exekuce apod.)

Soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych, Exekutorský úřad Praha 2 | webové stránky