Novinka GDPR

NovinkyNovinky

Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s implementaci tzv. čtvrté směrnice o AML (Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice

Nový právní rámec ochrany osobních údajů!

NovinkyNovinky

Nabídka právních služeb v návaznosti na plnění povinností dle GDPR dle obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů Vážená paní, vážený pane, vážený kliente, s účinností nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o GDPR (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR), kdy od 25. května 2018 vstoupí v účinnost