Martina Jaklová

TITULY
Ing., MBA, DiS.

VZDĚLÁNÍ

1993 – 1997 SZRŠ Český Brod Liblice, obor Ekonomie zemědělství a výživy, zakončeno maturitní zkouškou
2000 – 2004 Soukromá vyšší odborná škola, Kytlická 757, Praha 9, obor Firemní management, zakončeno absolutoriem
2004 – 2006 Vysoká škola podnikání a.s., Ostrava, obor Ekonomika a management, zakončeno státní závěrečnou zkouškou
2006 – 2009 Vysoká škola podnikání a.s., navazující magisterské studium, obor Podnikání, zakončeno státní závěrečnou zkouškou
2011 – 2012 Ústav práva a právní vědy, o.p.s., studium MBA – Commercial Law

KURZY A ŠKOLENÍ

1997 Státní zkouška z Hospodářské korespondence

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

1997 – 1999 Panorama group a.s. – asistentka generálního ředitele
1999 – 2008 Vlastní podnikatelská činnost – realitní činnost, činnost reklamní agentury, obchod a služby
2008 – 2012 ZŠ Dolní Počernice – učitel odborných předmětů
2010 – 2012 MěÚ Úvaly – asistentka místostarosty
2011 – dosud AK JUDr. Petržílek – asistentka