Správní právo

město Úvaly

Období poskytování právních služeb: od IV.Q 2010
Specifikace rozsahu poskytnutých právních služeb: správní řízení, správní žaloba

SVJ Brunclíkova (Praha 6)

Období poskytování právních služeb: od I.Q 2011
Specifikace rozsahu poskytnutých právních služeb: správní řízení, správní žaloba

město Statenice

Období poskytování právních služeb: II.Q 2011
Specifikace rozsahu poskytnutých právních služeb: pořizování územně plánovací dokumentace

ČSSD

Období poskytování právních služeb: od 2010
Specifikace rozsahu poskytnutých právních služeb: rámcová smlouva