Veřejné zakázky

město Marijánské lázně

Období poskytování právních služeb: od I. Q 2011
Specifikace rozsahu poskytnutých právních služeb: administrace veřejné zakázky

město Úvaly

Období poskytování právních služeb: od I. Q 2011
Specifikace rozsahu poskytnutých právních služeb: veřejné zakázky

TRACTEBEL Engineering, a.s.

Období poskytování právních služeb: od I. Q 2015
Specifikace rozsahu poskytnutých právních služeb: veřejné zakázky