Životní prostředí a stavební právo

Ing. Dušan Vilda (Brno)

Období poskytování právních služeb: II.Q 2010
Specifikace rozsahu poskytnutých právních služeb: dočasné vyjmutí ze ZPF

Občanské sdružení sv. Frantíška z Assisi, o.s. (Kácov)

Období poskytování právních služeb: od II.Q 2010
Specifikace rozsahu poskytnutých právních služeb: ochrana přírody a krajiny

Bonett Gas Investment a.s. (Praha)

Období poskytování právních služeb: od III.Q 2010
Specifikace rozsahu poskytnutých právních služeb: GAS infrastruktura

Agentura ochrany přírody a krajiny (Praha)

Období poskytování právních služeb: III. – IV. Q 2010
Specifikace rozsahu poskytnutých právních služeb: komparativní studie zpoplatnění vstupu do ZCHÚ

Asekol , s.r.o. (Praha)

Období poskytování právních služeb: od III. Q 2010
Specifikace rozsahu poskytnutých právních služeb: zpětný odběr

A-Z Odpady, s.r.o. (Ústí n/Labem)

Období poskytování právních služeb: od IV. Q 2010
Specifikace rozsahu poskytnutých právních služeb: odpadové hospodářství, integrovaná prevence

Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i. (Praha)

Období poskytování právních služeb: IV. Q 2010
Specifikace rozsahu poskytnutých právních služeb: právní rešerše k nástrojům ochrany vod

město Odolena Voda

Období poskytování právních služeb: IV. Q 2010
Specifikace rozsahu poskytnutých právních služeb: EIA – letiště Vodochody

Správa NP a CHKO Šumava (Vimperk)

Období poskytování právních služeb: II. Q 2011
Specifikace rozsahu poskytnutých právních služeb: rámcová smlouva

Resolar s.r.o

Období poskytování právních služeb: II. Q 2013
Specifikace rozsahu poskytnutých právních služeb: rámcová smlouva

Křtinský Mramor s.r.o

Období poskytování právních služeb: III. Q 2013
Specifikace rozsahu poskytnutých právních služeb: právní služby související se stanovením dobývacího prostoru