Správní právo

Co je to?

Správní právo je odvětví veřejného práva. Jeho funkcí je regulovat společenské vztahy, které vznikají ve sféře a při výkonu veřejné správy, přičemž pod pojmem veřejná správa bychom měli rozumět správu věcí veřejných ve veřejném zájmu.

 


Co nabízíme?

Ve věcech správního práva poskytuje advokátní kancelář Petržílek služby ohledně poradenství, vypracování
nejrůznějších podání, žádostí, zastupování před úřady a další přidružené služby.

Garant: Eliška Váňová

 


Naše reference v této oblasti

město Úvaly

Období poskytování právních služeb: od IV.Q 2010
Specifikace rozsahu poskytnutých právních služeb: správní řízení, správní žaloba

SVJ Brunclíkova (Praha 6)

Období poskytování právních služeb: od I.Q 2011
Specifikace rozsahu poskytnutých právních služeb: správní řízení, správní žaloba

město Statenice

Období poskytování právních služeb: II.Q 2011
Specifikace rozsahu poskytnutých právních služeb: pořizování územně plánovací dokumentace

ČSSD

Období poskytování právních služeb: od 2010
Specifikace rozsahu poskytnutých právních služeb: rámcová smlouva