Ústavní právo

Co je to?

Ústavní právo je právní odvětví veřejného práva vymezujícím stát a obsah státní moci. Ústavní právo je tvořeno souhrnem právních norem nejvyšší právní síly určujících formu státu a vlády, rozdělení a výkon státní moci a základní práva a svobody. Dříve bylo označováno jako státní právo a zahrnovalo i část dnešního práva správního.

Ústavní právo je soubor všech právních norem, které upravují nejdůležitější vztahy ve státě, a to:

  • uspořádání státu,
  • rozdělení a výkon státní moci, 
  • základní práva a svobody občanů.

 


Co nabízíme?

V oblasti ústavního práva poskytuje advokátní kancelář zejména poradenství ohledně garantovaných ústavních práv, vypracování ústavních stížností, zastupování před soudy ve věcech týkajících se ochrany lidských práv a zastupování před Ústavním soudem.

 


Naše reference v této oblasti

Greensol, a.s. (Praha 6)

Období poskytování právních služeb: od I.Q 2011
Specifikace rozsahu poskytnutých právních služeb: žaloba – neústavnost srážkové daně (FVE)

Poslanecká sněmovna ČR (Praha)

Období poskytování právních služeb: od III. Q 2010
Specifikace rozsahu poskytnutých právních služeb: příprava návrhů, replik a vystoupení v řízeních před ÚS iniciovaných poslanci

O.L.P a.s.

Období poskytování právních služeb: od II. Q 2015
Specifikace rozsahu poskytnutých právních služeb: —