Životní prostředí a stavební právo

Co to je?

Předmětem práva životního prostředí je regulování veškeré lidské činnosti, tak aby nedošlo k trvalému zásahu do současného stavu životního prostředí. Právo životního prostředí poskytuje tady ochranu životního prostředí nejen současné generaci společnosti, ale zároveň se pomocí svých právních norem snaží i o ochranu životního prostředí pro generace budoucí.

 


Co nabízíme?

V oblasti práva životního prostředí jsou poskytovány služby spojené s jeho ochranou v rámci územního plánování, posuzování vlivu na životní prostředí, ochranou jednotlivých složek životního prostředí a s tím související zastupování před správními orgány, popřípadě zastupování před správními soudy. Dále se Advokátní kancelář Petržílek s.r.o. specializuje na odpadové hospodářství.

Garant: Petr Petržílek