Advokátní úschova

Co je to?

Podstatou advokátní úschovy peněz je výlučně vztah mezi Advokátem a Klientem. Smlouva o advokátní úschově peněz je tak uzavírána v písemné formě pouze mezi Advokátem a Klientem, tedy bez účasti třetí osoby.

Klient tedy Advokátovi svěřuje do úschovy své peníze na sjednanou dobu a po uplynutí sjednané doby, nebo i dříve, Advokát vydává peníze z úschovy zpět výlučně Klientovi.

Důvody Klienta k advokátní úschově peněz:

  • ochrana finančních prostředků před osobou blízkou
  • ochrana finančních prostředků před odcizením
  • ochrana finančních prostředků exekucí
  • ochrana finančních prostředků pro případ smrti
  • ochrana finančních prostředků i pro jiné důvody

Co nabízíme?

V oblasti advokátní úschovy jsou poskytované služby úschovy finančních prostředků v rámci obchodní styků, úschovy finančních prostředků při zcizování nemovitostí, úschovy cenných papírů, popřípadě úschovy listin.