Elektroenergetika

Co je to?

Elektroenergetika je součástí energetiky a zahrnuje výrobu, přenos, distribuci a užití elektrické energie.


Co nabízíme?

V této oblasti advokátní kancelář Petržílek zastupuje řadu provozovatelů výroben energii z obnovitelných zdrojů a to ve sporných řízeních či ve správních řízeních u energetického regulačního úřadu, popřípadě v soudních řízeních. Dále zastupuje významné distribuční společnosti. V oblasti elektroenergetiky jsou dále poskytovány služby právních stanovisek, posudků a analýz české legislativy v kontextu Evropského práva.