Občanské právo

Co je to?

Občanské právo hmotné, popřípadě zkráceně jen občanské právo (jehož součástí však není občanské právo procesní), je patrně nejrozsáhlejší právní odvětví českého právního řádu. Původně se rozsah tohoto pojmu v podstatě kryl se soukromým právem, postupně se však z něho začaly některé oblasti vydělovat jako samostatná právní odvětví. V České republice je zpravidla považováno za samostatné právní odvětví například obchodní právo nebo pracovní právo, v minulosti bylo za relativně samostatné právní odvětví označováno také družstevní právo.


Co nabízíme?

V oblasti občanského práva poskytuje právní kancelář Petržílek komplexní právní služby a to například v rámci postavení osob, zakládání právnických osob, ve věcech rodinného práva, řízení o pozůstalosti, ve věcech smluvních závazků. Dále také poskytuje služby ohledně otázek práv k nehmotným statkům.

Garant: Martin Vlk


Naše reference v této oblasti

 

Miroslava a Vladimír Vyhnálkovi (Pardubice)

Období poskytování právních služeb: IV.Q 2010
Specifikace rozsahu poskytnutých právních služeb: rozvod manželství

 

Dr. Vítězslav Pokorný (Úvaly)

Období poskytování právních služeb: od II.Q 2011
Specifikace rozsahu poskytnutých právních služeb: ochrana osobnosti

 

Mgr. Zlata Rybářová (Praha)

Období poskytování právních služeb: III.Q 2011
Specifikace rozsahu poskytnutých právních služeb: ochrana osobnosti

 

AGRS a.s.

Období poskytování právních služeb: I.Q 2015
Specifikace rozsahu poskytnutých právních služeb: rámcová smlouva Národní rada zdravotně postižených osob