Správní právo

Co je to?

Správní právo je odvětví veřejného práva. Jeho funkcí je regulovat společenské vztahy, které vznikají ve
sféře a při výkonu veřejné správy, přičemž pod pojmem veřejná správa bychom měli rozumět správu věcí
veřejných ve veřejném zájmu.


Co nabízíme?

Ve věcech správního práva poskytuje advokátní kancelář Petržílek služby ohledně poradenství, vypracování nejrůznějších podání, žádostí, zastupování před úřady a další přidružené služby.

Garant: Eliška Váňová


Naše reference v této oblasti

město Úvaly

Období poskytování právních služeb: od IV.Q 2010

Specifikace rozsahu poskytnutých právních služeb: správní řízení, správní žaloba

SVJ Brunclíkova (Praha 6)

Období poskytování právních služeb: od I.Q 2011

Specifikace rozsahu poskytnutých právních služeb: správní řízení, správní žaloba

 

město Statenice

Období poskytování právních služeb: II.Q 2011

Specifikace rozsahu poskytnutých právních služeb: pořizování územně plánovací dokumentace

ČSSD

Období poskytování právních služeb: od 2010

Specifikace rozsahu poskytnutých právních služeb: rámcová smlouva