Správní právo

Co je to?

Správní právo je odvětví veřejného práva. Jeho funkcí je regulovat společenské vztahy, které vznikají ve
sféře a při výkonu veřejné správy, přičemž pod pojmem veřejná správa bychom měli rozumět správu věcí
veřejných ve veřejném zájmu.


Co nabízíme?

Ve věcech správního práva poskytuje advokátní kancelář Petržílek služby ohledně poradenství, vypracování nejrůznějších podání, žádostí, zastupování před úřady a další přidružené služby.