Správní soudnictví

Co je to?

Správní soudnictví je druh výkonu soudní moci, ve kterém soudy rozhodují zejména o žalobách fyzických
nebo právnických osob, které se domáhají ochrany před nezákonným rozhodnutím nebo postupem orgánů
veřejné moci. Na rozdíl od řízení občanskoprávního, jemuž se v řadě rysů podobá, zde však není žalovaným
subjekt soukromého práva, ale orgán veřejné moci, jenž není nadán hmotněprávní subjektivitou a nemohl by proto být jinak žalován.


Co nabízíme?

V oblasti správního soudnictví jsou poskytovány služby týkající se zastoupení klientů v jednotlivých
případech před správními soudy, podávání správních žalob, popřípadě pomoc při vytváření podáních a tvorba právních stanovisek.