Trestní právo

Co je to?

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které určuje, jaká společensky škodlivá jednání jsou trestnými činy, jaké jsou sankce za jejich spáchání a jakým způsobem stát prostřednictvím svých příslušných orgánů spáchání trestných činů zjišťuje a jejich pachatele trestá.


Co nabízíme?

Advokátní kancelář Petržílek poskytuje své služby v rámci celého trestního řízení a to nejen pro osoby, proti kterým se řízení vede, pro osoby poškozené při uplatňování jejich práv, ale i pro osoby zúčastněné na trestním řízení.