Trestní právo

Co je to?

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které určuje, jaká společensky škodlivá jednání jsou trestnými činy, jaké jsou sankce za jejich spáchání a jakým způsobem stát prostřednictvím svých příslušných orgánů spáchání trestných činů zjišťuje a jejich pachatele trestá.


Co nabízíme?

Advokátní kancelář Petržílek poskytuje své služby v rámci celého trestního řízení a to nejen pro osoby, proti kterým se řízení vede, pro osoby poškozené při uplatňování jejich práv, ale i pro osoby zúčastněné na trestním řízení

Garant: Petr Janeček


Naše reference v této oblasti

Advokátní kancelář Petržílek s. r. o. se tomuto oboru věnuje zásadně, jde-li o stálé klienty na základě rámcových smluv.