Spolupracujeme

Advokátní kancelář Petržílek s.r.o. spolupracuje

1. v oblasti poskytování notářských služeb (například zakládání obchodních korporací, valné hromady obchodních korporací, dohody o změnách společenských smluv, notářské zápisy s doložkou přímé vykonatelnosti, notářské zápisy o závěti apod.)

Notář Mgr. Erik Mrzena:
http://www.notarmrzena.cz/

2. v oblasti poskytování služeb soudního exekutora (například vymáhání pohledávek cestou soudní exekuce apod.):

Soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych, Exekutorský úřad Praha 2
http://www.exekucni-urad.cz/