Martin Vlk

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

07 / 2010 – dosud AK Petržílek
1999 – 2010 soukromý podnikatel – podnikatelské, organizační a ekonomické poradenství
1999 – 2010 vedoucí právník v obchodních společnostech zabývajících se hospodařením a nakládáním s odpady
1998 – 1999 právník na právním oddělení ELTODO, a.s.
1996 – 1998 asistent primátora hlavního města Prahy pro oblast legislativy, bydlení, životního prostředí, podnikání
1993 – 1996 právní referent

VZDĚLÁNÍ

Právnická fakulta UK v Praze (dosažení titulu Magistr(

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

1994, Praha Vlk M., Zákon o sociálním zabezpečení a předpisy souvisící, s komentářem, Linde