Petr Petržílek

Pracovní zkušenosti

3 / 2014 – dosud poradce premiéra
3 / 2014 – 10 / 2014 místostarosta ÚVALY
4 / 2010 – dosud advokát
08 / 2006 – 10 / 2011 vedoucí politicko-analytické sekce ČSSD
10 / 2006 – 04 / 2010 advokátní koncipient
09 / 2005 – 12 / 2010 lektor VŠFS – přednášky na téma Udržitelný rozvoj: právo, životního prostředí a ekonomika udržitelného rozvoje
2005 – 07 / 2006 ředitel odborného útvaru předsedy vlády (poradců premiéra)
2002 – 2005 náměstek ministra ŽP a ředitel sekce legislativy a státní správy
2001 – 2002 poradce ministra životního prostředí pro legislativu a vstup ČR do EU
1998 – 2001 ředitel legislativního odboru MŽP
1994 – 1998 hlavní právník v sekci právní VV Pozemkového fondu ČR

Vzdělání

Ph.D. v oboru veřejné právo, disertační práce z oblasti práva životního prostředí na PF UK
JUDr., Mgr. – Právnická fakulta UK v Praze (studium ukončeno 3.6.1994), DP z oblasti práva životního prostředí
Bc. Fakulta sociálně ekonomická UJEP v Ústí nad Labem, specializace: lidské zdroje
Ing. – Provozně ekonomická Fakulta ČZÚ v Praze, specializace: evropská integrace

Stáže a studijní pobyty

2 semestry na Fakultě mezinárodních vztahů na Moskevském institutu mezinárodních vztahů
2 semestry na Právnické fakultě Karls – Ruprecht University v Heidelbergu
absolvování základních předmětů na FF UK, obor filosofie

Publikační činnost

2001, Praha Petržílek P.: Půda v krajině a její právní ochrana jako složky životního prostředí, MŽP
2002, Praha Petržílek P.: Politika trvale udržitelného rozvoje a programy sociálního smíru při přechodu k trvale udržitelné ekonomice, MŽP,
2002, Praha Petržílek P.: Guth J., Týcová G.: Předpisy o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem, ABF
2002, Praha Autorský tým: Návrh strategie udržitelného rozvoje České republiky, ČEU
2002, Praha Petržílek P.: Zákon o obalech a související předpisy s komentářem, IFEC
2003, Praha Petržílek P., Tichá T.: Předpisy o integrované prevenci a omezování znečištění, ABF
2004, Praha Kolektiv autorů: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF
2005, Praha Petržílek, Rybář, Lojda: Úvahy o člověku a společnosti, ČSSD
2005 Kružíková, Petržílek: Kodex životního prostředí – zdroj polemik a nadějí, MŽP
2005 Kolektiv autorů, Soubor stanovisek k zákonu o ochraně přírody a krajiny v letech 1992 – 2005, MŽP edice Planeta
2007 Petržílek P.: Legislativa udržitelného rozvoje a nové podnikatelské příležitosti, LexisNexis cz
2007 Kloz M., Motlík J., Petržílek P., Tužinský M.: Využívání obnovitelných zdrojů energie, právní předpisy s komentářem, Linde Praha
2008 Kloz M., Motlík J., Myslil V., Petržílek P., Rybář Z.: Úvodní studie možností zřízení geotermálních jednotek pro výrobu elektřiny a tepla v ČR, CVEVL, v.v.i
2011, Praha Petržílek P.: Udržitelný rozvoj, nákladem AK Petržílek

Ostatní odborná činnost

1999 – 2006 člen Komise Legislativní rady vlády pro správní právo
2005 – 2006 místopředseda Komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo
 člen autorského týmu ekologické sekce ICEU: Manifest: Svoboda a udržitelnost
2006 – 2010 stínový ministr životního prostředí
od 2007 člen VV Energetické sekce HK
od 2010 člen Asociace energetických manažerů
od 10 / 2010 místostarosta města Úvaly