Novinka

Vážený kliente,

 

dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s implementaci tzv. čtvrté směrnice o AML  (Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES) dne 1. ledna 2018 nabyl pln&eacu te; účinnosti zákon č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

 

V souvislosti s účinností výše uvedeného zákona vznikla nové povinnost pro právnické osoby a svěřenecké fondy zaznamenávat aktuální údaje o svém skutečném majiteli a zapisovat je do neveřejné evidence údajů o skutečných majitelích, kterou zřídilo Ministerstvo spravedlnosti.

Pojem skutečného majitelé je vymezen ustanovení v §4 zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku musí zapsat svého skutečného majitele do 1. ledna 2019; ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (včetně svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů) pak musí svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021.

Advokátní kancelář Petržílek s. r. o. je v případě Vašeho zájmu připravená Vám při plnění Vaší právní povinnosti poskytnout příslušnou právní pomoc.