Stavební právo

Co to je?

Stavební právo Stavební právo lze vymezit jako pojem veřejnoprávní regulace využívání území, umisťování, realizace, užívání a odstraňování staveb. Předmětem tohoto právního odvětví je především stanovení postupu účastníků řízení a správních orgánů při výstavbě nových staveb, jejich úprav, užívání a odstraňování.

 

 


Co nabízíme?

Advokátní kancelář Petržílek s.r.o. poskytuje komplexní právní služby v rámci správních řízeních spojených s výstavbou, údržbou, rekonstrukcí a odstraňováním staveb.

Garant: Eliška Váňová