Ústavní právo

Co je to?

Ústavní právo je právní odvětví veřejného práva vymezujícím stát a obsah státní moci. Ústavní právo je
tvořeno souhrnem právních norem nejvyšší právní síly určujících formu státu a vlády, rozdělení a výkon
státní moci a základní práva a svobody. Dříve bylo označováno jako státní právo a zahrnovalo i část dnešního práva správního.

Ústavní právo je soubor všech právních norem, které upravují nejdůležitější vztahy ve státě, a to:

  • uspořádání státu,
  • rozdělení a výkon státní moci,
  • základní práva a svobody občanů.

Co nabízíme?

V oblasti ústavního práva poskytuje advokátní kancelář zejména poradenství ohledně garantovaných
ústavních práv, vypracování ústavních stížností, zastupování před soudy ve věcech týkajících se ochrany lidských práv a zastupování před Ústavním soudem.